LORTEK, S.KOOP. EN “COMPLIANCE” POLITIKA

LORTEK, S.KOOP.EN “COMPLIANCE” POLITIKA Industria-ehunaren lehiakortasuna, hark ingurumenean duen eragina eta haren jasangarritasuna hobetzeko asmoz, fabrikazio-prozesuetan eta haien digitalizazioan ezagutza bikaina sortu eta indus- tria-sarera transferitzen duen teknologia zentro pribatua da LORTEK. Bere izaera juridikoa sozietate kooperatiboa izanik, jokabide etikoan oinarritutako lan egiteko modua du LORTEKek, jokaera desegokiak modu aktiboan prebenitu eta saihestea ahalbidetzen duten ba- lioen gainean eraikia. Gure “Delituak Prebenitzeko Sistemak” edo “Compliance Penalerako Sistemak” (“Compliance Siste- ma” aurrerantzean) LORTEK osatzen dugun pertsona guztiok indarreko legeria betetzeko konpro- misoa betez jardungo dugula jasotzen du funtsezko kontzeptu gisa, zigor-arloak eta gure barne- araudian jasotako balio eta printzipio etikoak betetzeko arreta berezia jarriz, eta gure berrikuntzaren, gizarte-konpromisoaren zein genero-berdintasunaren eta gardentasunaren kulturarekin bat etorriz. HELBURUAK “Compliance Penalerako Politika” honek Compliance Sistemaren helburuak eta jarduteko printzipio orokorrak ezarri eta jakinarazten ditu. a. LORTEKen enpresa-etika indartzeko kultura positiboa eta eraikitzailea sustatzea , enpresa osatzen dugun pertsona guztiak inplikatuko dituena, legez kontrako ekintzen edota arau- hausteen aurrean “zero tolerantzia” izateko printzipioan oinarrituta. b. Eremu honetako legezko betebeharrak eta enpresa-eginbideak betetzea , bereziki Europar Batasuneko araudiari eta Euskadiko Kooperatibei buruzko legeriari dagokienez. c. Enpresan delituak eta arau-hausteak prebenitzea , erantzukizun legalak (penalak, zibilak, etab.), isunak, eta hirugarrenen zehapenak eta erreklamazioak ezartzea saihestuz. d. LORTEKen ospe-kapitala handitzea , arriskuak saihestuz eta bere balioa bermatuz. e. Proiektuetako bezero, hornitzaile eta kideekin harremana sendotzea , haiekin eta intereseko beste hirugarren batzuekin harreman profesionala mantenduz eta bermatuz, hala nola beste ikerketa-zentro zein sare batzuekin eta administrazio publikoekin. LORTEKen Compliance Sistemaren helburu nagusiak ondorengoak dira: Horrela, Compliance Sistemak LORTEKen balioa bermatzen eta handitzen lagundu eta enpresa balizko erantzukizunen aurrean babesten du. APLIKAZIO-EREMUA Politika honek LORTEKeko langile guztiak lotzen ditu haien kargua, erantzukizuna, okupazioa edo kokapena edozein dela ere, eta salbuespenik gabe aplikatu beharrekoa da dagokion zigor-araudian zehaztutako baldintzetan. Politika honen ondorioetarako, LORTEKeko langiletzat hartzen dira, besteak beste, kooperatibako bazkide edo langile diren pertsonak, enpresako «Praktika», «Ikerketa-proiektu», «Ikasketa eta karrera- amaierako proiektu» eta «prestakuntza dual» gisako jardueretan parte hartzen duten instituzioetatik edota ikerketa zein prestakuntza-zentroetatik datozen pertsonak eta LORTEKeko kolaboratzaile gisa jarduten duten pertsonak, lan-harremanik ez izanik ere, bertako baliabideetara sarbidea dutenak.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc5