Xedea eta balioak

LORTEK S. KOOP. zentro teknologiko pribatu bat da, eta ezagutza bikaina sortzen du fabrikazio-prozesuen digitalizazioan, hura industria-sarera eramateko eta, horrela, sare horren lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko.


 • Konfiantza
 • Parte-hartzea eta erantzukizuna
 • Lankidetza eta interkooperazioa
 • Lidergoa eta berrikuntza

Ikuspegia

Zentro teknologiko kooperatibo bat izan nahi dugu, fabrikazio digital eta adimenduneko soluzio berritzaileak garatzen nagusi, trantsizio digitalarekin, energetikoarekin eta klimatikoarekin erlazionatutako erronka teknologikoei erantzuna emateko.

Kudeaketa politika

LORTEK S. KOOP. zentro teknologiko pribatu bat da, eta ezagutza bikaina sortzen du fabrikazio-prozesuen digitalizazioan, hura industria-sarera eramateko eta, horrela, sare horren lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko.

ZTBESko agente bezala egiaztatu dute, BRTA (Basque Research & Technology Alliance) partzuergoko kide da, eta Mondragon Korporazioko kooperatiba bat da, berrikuntzaren, genero-berdintasunaren aldeko gizarte-konpromisoaren eta gardentasunaren kultura duena.

LORTEK S. KOOP.ek UNE 166002 eta UNE EN ISO/IEC 17025 erreferentzia-arauen betekizunetan oinarrituta dagoen Kudeaketa Sistema Integratua du, bere jardueraren lehiakortasuna handitzera bideratua, eta honako balio hauetan oinarritzen dena:

 • · Konfiantza.
 • · Parte-hartzea eta erantzukizuna.
 • · Lankidetza eta interkooperazioa.
 • · Lidergoa eta berrikuntza.

Pertsonen portaeran islatzen eta garatzen diren gaitasunak dira, eta LORTEK S. KOOP.en kulturaren funtsezko oinarria dira.

LORTEK S. KOOP.ek Kudeaketa-politika hau bere jarreraren adierazpen maximo gisa ezartzen du, eta honako helburu orokor hauen bidez adierazten da:

Kudeaketa Sistema eraginkortasunez aplikatuz, bezeroaren eta gainerako alderdi interesdunen gogobetetasuna handitzea.


Ezagutza bikaina etengabe sortzeko eta hura industria-sektorera ondo eramateko behar diren aktibo ukigarri eta ukiezinak izatea.


Kudeaketa eraginkorraren garrantzia sustatzea, talde-lanaren, lankidetzaren eta komunikazioaren bitartez langile guztiak antolakuntzan parte hartzera motibatuz eta bultzatuz.


Berrikuntza- eta transferentzia-jarduerak bultzatzen lagun diezaguketen alderdi interesdunekiko harremanak hobetuko dituen lankidetza-estrategia garatzea.


UNE EN ISO/IEC 17025 arauaren araberako egiaztapen-irizpideen mende gure bezeroei eskaintzen diegun jardueran eta baita proiektuen garapenaren zati gisa egindako jardueran, inpartzialtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko mekanismo eraginkorrak ezartzea.

Helburu horiek betetzeko konpromisoa hartzen da, beste betekizunak betetzeko konpromisoa hartzen den bezala, hala nola bezeroen, beste alderdi interesdunen, araudien, legeriaren, arauen eta abarren betekizunak, bai eta antolakuntzaren eraginkortasuna etengabe hobetzeko konpromisoa ere, gure Kudeaketa-sisteman berrikuspen sistematikoa eginez.

Kudeaketa-politika hau bidali eta onetsiz, bertan jasotako printzipioekiko nire babes irmoa eta konpromisoa jakinarazten diet erakundeko kideei eta gainerako alderdi interesdunei.

05 berr.
Data: 2023ko Otsailaren 14a | Jaione Ganzarain

Berdintasunarekiko konpromisoa

Emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasuna helburu izanik, LORTEKen konpromiso erreala eta esplizitua dugu.

Berdintasuna lortzeko urratsak eman eta gauzatu daitezkeen jarduera-ildoak ezartzen ditugu.

CORPORATE COMPLIANCE

Zentroaren kudeaketa arduratsua egiteko gure kultura korporatiboaren esparruan, Compliance-ren politika argitaratu genuen. Bertan, indarrean dagoen legeriarekiko gure konpromisoa jasotzen da, bereziki zigor-arloari dagokionez, Lortek S.Coop. osatzen dugun pertsona guztiona.

Gardentasun legea

LORTEK-en gardentasunarekin konprometitzen gara. Atal honetan, administrazioek diruz lagundu dituzten edo diruz laguntzen ari diren proiektuak jasotzen dira.

DIPUTACIÓN

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
HIPERSIMA
FA 385/20223
Procesado de imágenes hiperespectrales para la inspección y monitorización de procesos de composites mediante algoritimia avanzada
79.260 €
2023-2024
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
DEFECT
2022-CIEN-000078-01
Técnicas de monitorización on-line e inspección off-line para la Detección de dEFEctos en procesos de fabriCación adiTiva Metálica
70.055,00 €
2022-2023
LOTUR-AI
FA/OF 481/2021 (ES)
Calidad Predictiva de procesos de Soldadura Arco
73.750,00 €
2021-2022
ILEMA
FA/OF 326/2020 (ES)
Industrial Learning Machine: Captura del Conocimiento Experto en procesos de Fabricación Aditiva Metálica
46.076,00 €
2020-2021
HYBRID
FA/ OF 326/2020(ES)
Investigación en nuevas tecnologías de unión e industry 4.0 para el desarrollo de piezas hibridas del subconjunto end-corner en vehículos de automoción
100.000,00 €
2020-2021
CACMA
OF 23/2019 (ES)
Criterios de Aceptación y Certificación de componentes fabricados por Manufactura Aditiva
67.982,00 €
2019-2020
TECFAMIN
OF 23/2019 (ES)
Desarrollo de tecnologías de fabricación aditiva de metales como alternativa al proceso de moldeo por inyección
58.662,00 €
2019-2020
ADAM
OF 218/2018 (ES)
Diseño avanzado, eficiencia de proceso y aseguramiento de la calidad en fabricación aditiva de metales
61.379,00 €
2018-2019
MAGInduct
OF 218/2018 (ES)
Diseño, desarrollo y fabricación de inductores para su aplicación en termografía inductiva
46.748,00 €
2018-2019
ADITARC
OF 218/2018 (ES)
Fabricación aditiva basada en procesos de soldadura al arco
69.037,00 €
2018-2019

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
CIRCULAR
OF- 406/2020 (ES)
CIRCULAR LORTEK
23.096,00 €
2020-2021

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
Smart
FA/OF 340/2018 (ES)
Smart Mobility Industry
54.913,00 €
2018-2021
DEMobility
FA/ 205 2022 (ES)
Smart Mobility Industry
21.042,00 €
2022-2023

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
BATERA
OF-39/2019 (ES)
WPI4.0 BATERA
41.965,84 €
2019-2020
HUMAN
FA 528 /2021 (ES)
Habilidades laborales para la industria 5.0
70.912,56 €
2021-2022

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
OSASUNA 4.0
FE/RF 0060/2019 (ES)
Osasuna 4.0
10.394,00 €
2019-2020

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
SIAP
FA/364 2023
Apoyo a la creación de start Up SIAP
30.000,00 €
2022-2023
e-mobility
FA/361 2023
Apoyo a la creación de start Up e-mobility
32.500,00 €
2023-2024
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena

GOBIERNO VASCO

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
SIAP
BK-00023-2023
Apoyo a la creación de start Up SIAP
30.000,00 €
2023-2024
e-mobility
BK-00025-2023
Apoyo a la creación de start Up e-mobility
27.500,00 €
2023-2024
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
HIPERION II
KK-2023/00077
Generación de conocimiento y capacidades para nuevas tecnologías espaciales y futuras misiones planetarias
125.913,63 €
2023-2024
ICME23
KK-2023/00017
Tecnologías para acelerar la implantación de la metodología ICME
136.797,22 €
2023-2024
REIMAGINE
KK-2023/00096
ReIMAGIN: Tecnologías de fabricación híbridas para la industria inteligente
117.531,15 €
2023-2024
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
MINERVA
KK-2022/00082
Diseño avanzado y desarrollo MaterIales para la fabricación de Nuevos productos para EneRgía y moVilidAd más sostenibles empleando herramientas de modelización y análisis de datos
141.119,09 €
2022-2023
ANDREA
KK-2022/00030
ransformación digital y uso eficiente de recursos mediante inspecciones no destructivas
133.794,00 €
2022-2023
EDISON
KK-2022/00070
Tecnologías de Fabricación Aditiva más sostenibles, digitales e inteligentes para una industria eficiente
254.544,00 €
2022-2023
MINAKU
KK-2022/00080
Multilayer INtegrated Advanced CUtaneous sensing
107.090,88 €
2022-2023
ETCHPRIN
KK-2022/00123
Extensión de Nuevas Tecnologías y Herramientas de Digitalización para la Producción Inteligente de Componentes para Entornos Hostiles
181.538,97 €
2022-2023
IMAGINE
KK-2021/00120
IMAGINE: Manufacturing for Intelligent Industry (Tecnologías de fabricación híbridas para la industria inteligente)
140.364,83 €
2021-2022
ALENCO
KK-2021/00008
Desarrollo del proceso de SLM para aleaciones endurecibles por precipitación para componentes aeronáuticos de altas prestaciones
94.248,90 €
2021-2022
OPTICED
KK-2021/00003
Optimización de procesos para la fabricación cero defectos de piezas grandes
91.411,70 €
2021-2022
RESTERIA
KK-2021/00030
Desarrollo de una plataforma de inducción resonante para la optimización de ensayos de termografía inductiva mediante la aplicación de Inteligencia Artificial
96.821,06 €
2021-2022
HIPERION
KK-2021/00061
Generación de conocimiento y capacidades para nuevas tecnologías espaciales y futuras misiones planetarias
116.140,65 €
2021-2022
CEMAP
KK-2020/00047
Desarrollo de Materiales Cerámicos y Metálicos de Altas Prestaciones para Fabricación Avanzada
160.641,79 €
2020-2021
INSPECTA
KK-2020/00094
Un enfoque de las inspecciones de uniones críticas y defectos por métodos robustos y automatizables
88.384,54 €
2020-2021
DATAPRIN
KK-2020/00060
Desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas que Aceleren la Transición A una Producción INteligente
159.992,60 €
2020-2021
QUALIFAM
KK-2020/00042
Aseguramiento de la calidad en tecnologías de fabricación aditiva metálica mediante la optimización de las diferentes etapas de la cadena de valor
209.371,36 €
2020-2021
DIGITAL
KK-2019/00095
Tecnologías base para la digitalización industrial
80.698,82 €
2019-2020
FRONTIERSV
KK-2019/00077
FRONTIERS V - Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento
60.711,95 €
2019-2020
OPTIFAN
KK-2019/00007
Optimización del proceso de Fabricación Aditiva de aleaciones base níquel para componentes de motores aeronáuticos
49.978,50 €
2019-2020
PROCODA
KK-2019/00004
Procesos de alto valor basados en el conocimiento y los datos
159.524,88
2019-2020
ADDISEND
KK-2018/00115
Cooperación científica en fabricación aditiva para un control robusto de la cadena de valor
121.921,75 €
2018-2019
TEKINTZE
KK-2018/00104
Teknologia Ekin Hagin (T) Zerra Erabiliz
99.613,24 €
2018-2019
MALGUROB
KK-2018/00114
Desarrollo de tecnologías en robótica flexible y colaborativa para la automatización de procesos de fabricación en la industria vasca
62.629,05 €
2018-2019
VEHCOMP
KK-2018/00091
Investigación para la generación de nuevos componentes a integrar en vehículos eléctricos e híbridos: battery pack, powertrain y subsistemas
131.715,00 €
2018-2019
PROCLAMA
KK-2018/00011
Process Closed Loop Aditive Manufacturing
85.608,05 €
2018-2019

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
LAN-HITZ 2022
028-LH3-2022
Actividades de los planes de Euskera
19.546,00 €
2022-2023

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
CIRCLE
PZ-2023/00005
Célula robotizada multIproceso para aplicaciones de economía circuLar: Reparación de piezas de alto valor añadido y remanufactura
491.600 €
2023-2024
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
LAB4
Laboratorio 4.0
PZ-2022/00033
543.829,83 €
2022
SOLANGE
PZ-2021/00012
Célula soldadura laser inteligente
483.142,50 €
2021

MINISTERIO

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
FORTEC
VEC-010000-2022-8
Formación en tecnologías de unión para la fabricación de componentes de las funciones battery box y door ring de vehículos eléctricos
960,00 €
2023-2025
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
INNCODIS
PNA-010000-2023-1
Desarrollo de un ecositema industrial innovador para un sector naval competitivo, diversificado y sostenible
72.304,50 €
2023-2025
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
INSENSE
AEI-010500-2020-58
Desarrollo de una nueva generación de trenes de aterrizaje con capacidad de sentir que incrementa la seguridad aeronáutica
21.497 €
2020-2021

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
CEFAM
CER-20191005
Programa estratégico para la capacitación de excelencia en la fabricación aditiva de materiales metálicos
871.879,00 €
2020-2022

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
DISCMAM
EDF-2022-LS-RA-DIS
Digital Supply-Chain for On-Site Maintenance in defence by Additive Manufacturing
735.130,81 €
2023-2026
ROLIAC
EDF-2021-DIS-RDIS-2
Robust and Light AM Components for Military Systems
544.025,69 €
2022-2025
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
ADDITOOL
SOE4/P1/F1006
Desarrollo y difusión de tecnologías de Fabricación Aditiva Metálica (FAM) en el sector del utillaje en la industria para un crecimiento inteligente y sostenible del espacio SUDOE
172.500,00 €
2020-2023
DURABLE
EAPA_986/2018
Maintenance drones and robots to enhance renewable energy systems in the Atlantic area
311.137,50 €
2019-2022

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
SAM
601217-EPP-1-2018-1-BE-EPPKA2-SSA-B
Sector Skills Strategy in Additive Manufacturing
133.296,00
2019-2022

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
PERFORM
20126
European Periphery Teaching Factory of the Future on Additive Manufacturing
66.493,00 €
2022
REDAMP 2
21068
Real time monitoring of DED Additive Manufacturing Process for zero defect manufacturing
82.049,00 €
2021
DIGIQUAM
20122
Digitalisation of in-line quality assurance for additive manufacturing
220.287,00 €
2020
REDAMP
20075
Real time monitoring of DED Additive Manufacturing Process for zero defect manufacturing
101.250,00 €
2020

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
WAVETAILOR
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01
Modular laser sources for sustainable production of short personalized production series
937.221,25 €
2024-2027
COROB
HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02
Cooperative robotics powered by AI and data for flexible production cells
752.500,00 €
2023-2026
AIRISE
HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-06
Artificial Intelligence in Manufacturing for Sustainability in SMEs
278.125,00 €
2023-2025
FLASH-COMP
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-02
Flawless and sustainable production of composite parts through a human centred digital approach.
801.812,00 €
2022-2026
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena

Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
Akronimoa
Espediente zenbakia
Izenburua
Emandako zenbatekoa
Iraupena
@POSTU / AI REGIO
H2020-DT-2019-2 / 952003
AI for @dvanced Planning and Operation Scheduling and Tunning
31.812,50 €
2023
BEAM-IDL / VEDLIoT
H2020-ICT-2020-1 / 957197
Multiple laser BEAM-shaping monitoring and IDentification boosted by deep-Learning algorithms
41.349,00 €
2022-2023
NEMARCO
H2020-CS2-CFP11-2020-01 / 101007948
New manufacturing routes (for NiCrSiFeB alloys) to replace cobalt in aircraft components
277.381,25 €
2021-2023
EFPF Open Call Third party
825075
European Connected Factory Platform for Agile Manufacturing
129.375,00 €
2021-2022
AUTHENTIC
H2020-CS2-CFP11-2020-01 / 101007699
Automated thermographic inspection system for the inspection of aeronautic weldings
309.475,00 €
2021-2022
MICROFORM
H2020-CS2-CFP10-2019-01 / 886409
Forming of microperforated outer skin of HLFC wings assisted by fem simulation
393.861,25 €
2020-2023
MULTIFUN
H2020-NMBP-TR-IND-2019 / 862617
Enabling MULTI-FUNctional performance through multi-material additive manufacturing
869.327,50 €
2020-2023
HYPERCOG
H2020-NMBP-SPIRE-2019 / 869886
Hyperconnected Architecture for High Cognitive Production Plants
1.022.500,00 €
2019-2023
AMANECO
H2020-CS2-CFP09-2018-02 / 864733
Assessment of additive manufacturing limits for eco-design optimization in heat exchangers
490.250,00 €
2019-2022
DALI
H2020-CS2-CFP08-2018-01 / 831798
Demonstrator for Aircraft heat exchanger LIfe prediction
470.156,25 €
2019-2022
FLOWCAASH
H2020-CS2-CFP06-2017-01 / 785408
FLOW Control Actuators at Aircraft scale manufacturing by SLM with high aerodynamic performance for using in Harsh environment
348.811,25 €
2018-2020
AMABLE
H2020-FOF-2017 / 768775
AdditiveManufacturABLE
228.770,00 €
2017-2022
ALFORAMA
H2020-CS2-CFP04-2016-02 / 755610
Innovative Al alloy For aircraft structural parts using Additive Manufacturing technology
239.252,50 €
2017-2021
HIPERTURB
H2020-CS2-CFP04-2016-02 / 755561
Development of investment casting process of nickel superalloys with enhanced weldability
226.540,00 €
2017-2020
ECOTECH
H2020-CS2-CPW02-2015-01 / 699751
Development of innovative and ECO-friendly airframe TECHnologies from design to manufacturing to improve aircraft life cycle environmental footprint
462.376,25 €
2016-2023

Deskargatu

2020 Urteko Memoria

DESKARGATU

Lortek

 • Arranomendia kalea 4A
  20240 ORDIZIA (Gipuzkoa) , SPAIN
 • 43º 02’ 50.85’’ N
  2º 11’ 02.90’’ O